Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2015

halfwaythrough
08:33
5132 55ac
Reposted fromhermina hermina viamr-mojorisin mr-mojorisin

February 17 2015

halfwaythrough
08:50
7108 b1df
Reposted fromClary Clary viaMrrruk Mrrruk

February 10 2015

halfwaythrough
21:48

January 20 2015

halfwaythrough
01:33
"Ty" Julian Tuwim
  Ty trzymasz mnie na ziemi, 
  Ty wznosisz mnie do nieba, 
  Tyś jest mi tutaj wszystkiem, 
  Po co aż tam iść trzeba.

  O tobie wiem jedynie 
  I tylko Ciebie umiem. 
  Na świat machnąłem ręką: 
  I tak nic nie zrozumiem!

  Co krok - to nowa droga! 
  Co myśl - to otchłań wrząca. 
  Ty jedna odpowiadasz, 
  Mówiąca czy milcząca.

  Krwi słucham twego serca, 
  Bijącej w białej piersi 
  I trwam miłością błędną 
  W tym życiu, pełnem śmierci.

Reposted fromfrenzy frenzy viabloodymilk bloodymilk

January 18 2015

halfwaythrough
22:48
9570 1d0b 500
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viaissay issay

December 09 2014

halfwaythrough
23:56
2516 5fdc 500
Reposted fromkjuik kjuik viakatanka katanka

November 10 2014

halfwaythrough
21:14

October 29 2014

halfwaythrough
22:17
5807 a819 500
22:16
22:10
3306 d59b 500
halfwaythrough
22:06
2568 b7a7 500
Reposted frommzyk mzyk viakammerflimmern kammerflimmern
halfwaythrough
21:58
halfwaythrough
21:53
9130 1087
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viathe-devil the-devil

October 20 2014

halfwaythrough
17:24
halfwaythrough
17:14
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viaunconscious unconscious
halfwaythrough
17:03

The chemical formulas of various substances used to mimic plant-based aromas and flavors. 

Reposted fromMoonTide MoonTide viaunique unique
halfwaythrough
17:02
halfwaythrough
16:35
halfwaythrough
16:29
Projekt opakowania miodu stworzony przez rosyjskiego grafika i projektanta Maksima Arbuzova, specjalizującego się w brandingu. Nie dość, że cudownie prosta i przejrzysta forma, to jeszcze wszystko się idealnie składa. Po prostu MIODZIO! 
Reposted fromSZACHrajMAT SZACHrajMAT viaskrzacik skrzacik

October 13 2014

18:04
0743 9143
Reposted fromkattrina kattrina viasunshines4me sunshines4me
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl